Viktig information angående Coronaviruset! Uppdaterat 2021-02-19

Med anledning av den rådande situationen kring det smittsamma viruset Corona, Covid-19 har jag varit tvungen att göra några förändringar.  

Deltagarantalet på mina kurser är maximalt 6 ekipage per kurs. Vi hjälps åt att att hålla minst 2 meters avstånd till varandra. Av samma anledning kommer jag inte hälsa genom att ta i hand när vi ses, utan vi får nöja oss med vinkningar och prat. Jag lånar inte heller ut material under den här perioden så det är viktigt att ni tar med er egna vattenskålar, leksaker, ev. klicker m.m. till era hundar.

Obs! Tills vidare gäller endast EN person får följa med deltagande hund på kurs. Detta på grund av den kraftiga ökning vi igen ser av Covid-19. Den nya pandeminlagen gör att det nu ligger en hårdare begränsning om max 8 personer vid sammankomst (+ mig som lärare). Om du har väldigt viktiga skäl till att få kunna delta med mer än en deltagare per hund, t.ex. vid behov av tolk, meddela mig i så fall via mejl i förväg.

För dig som vill träna privat så ger jag just nu privatträningar utomhus vid Riddarholmen/Gamla stan, på Skeppsholmen och  Djurgården. Under den varmare årstiden när jag kan ta mig fram cyklandes håller jag även privatträningar vid Björkhagen, Hagaparken, Hellasgården och vid T-universitetet. Du väljer själv vart du vill vi ska ses utav dessa platser och vi hittar en tid som passar oss bägge.

Att tänka på: 

Har du varit ute och rest i högriskområden nyligen så behöver du vänta med att komma till privatträning, hundkurslektion till tidigast 14 dagar efter att du kommit hem även om du inte har några symptom.

Med hänsyn till spridningen av Covid-19 så gäller följande riktlinjer: 

  • Har du minsta tecken på luftvägssymtom, feber och hosta eller om du nyligen varit sjuk så ber jag dig att avvakta med att komma på privatträning/kurs tills du varit helt symptomfri i minst två dagar.

  • Tillhör du en riskgrupp (ålder, KOL, diabetes, hjärt/kärlsjukdom, cancer) så vänta med att anmäla dig till privatlektion/kurs tills läget är annorlunda. Följ råd från myndigheterna.

Bra information om Coronaviruset får du via Folkhälsoinstitutet och Vårdguiden 1177.


Goda råd om vad du kan tänka på för att skydda dig själv och andra:
Tvätta regelbundet händerna noggrant (20-40 sekunder) med tvål och vatten
Använd handsprit om sådan finns tillgänglig (inte lika viktigt som handtvätt med tvål och vatten)
Håll dig på minst en meters avstånd till någon som hostar eller nyser
Undvik att röra vid dina ögon, näsa och mun utan att ha tvättat händerna noggrant
Täck din mun med armvecket alternativt en pappersnäsduk när du hostar och nyser. Kasta pappersnäsduken i täckt papperskorg eller spola ner i toalett direkt efteråt
Tvätta regelbundet av ytor och föremål som används av flera med desinfektionsmedel

Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
Undvik oskyddad kontakt med bondgårdsdjur eller vilda djur
Om du känner dig sjuk – stanna hemma
Om du utvecklat feber, torrhosta och/eller svårigheter att andas – sök medicinsk hjälp/rådgivning så snart som möjligt då symptomen kan vara tecken på luftvägsinfektion orsakad av viruset. Om du besöker en vårdenhet – ring i förväg och informera om du själv rest nyligen eller varit i kontakt med någon annan som rest
Håll dig uppdaterad om läget vad gäller Covid-19. Följ råd som kommer från myndigheter eller från hälso- och sjukvården