Maria Willers, utvärdering
Tack för att du var med på kursen! Och för att du bidrar till förbättringar genom att fylla i utvärderingen nedan.
Har kursen motsvarat dina förväntningar?NejNjaJaJa, över förväntan.Ja, mycket över förväntan!Har kursen motsvarat dina förväntningar?
Tack för att du tog dig tid att fylla i utvärderingen! Får företaget lov att använda utdrag ur din utvärdering i marknadsöringssyfte?

Maria Willers hundkurserhej@mariawillers.se, 0737 406066 I BOKA KURS I BOKA PRIVATTRÄNING I © 2020 - Maria Willers