top of page

Ångerrätt, reklamation

Försäljningsvillkor gäller från och med 2014-06-13 och ersätter tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Ångerrätt: 

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. 

Detta gäller från den dag du har mottagit produkten. Köper du en tjänst (t.ex. kurs) gäller det från den dag du ingick avtalet, dvs. gjorde din kursanmälan. Ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. kurs).

Du har rätt att öppna och kontrollera varan, men i de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen kommer vi att debitera dig för denna värdeminskning. Varan ska enligt lag vara i så kallat väsentligen oförändrat skick. Observera att ångerrätten enbart gäller produkter och tjänster som säljs på distans, dvs inte varor sålda fysiskt i butik.

För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta mig på hej@mariawillers.se innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut. Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp som du har betalat för varan (exklusive eventuell värdeminskning sedan inköpet), inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. 

Maria Willers hundkraft med org. nr. 969734-2344 följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se
Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Reklamationer:
​Görs omgående till hej@mariawillers.se

Har jag beställt en tjänst (t.ex. kurs) förfaller min ångerrätt om jag påbörjar den inom dessa 14 dagar.

Bevisbördan om att jag har utnyttjat min ångerrätt ligger på mig, vilket innebär att jag ska kunna visa upp att jag skickat in en ångerblankett eller liknande inom denna tid.

bottom of page