Kommande kurser. Begränsat deltagarantal till maximalt 4 ekipage per kurs p.g.a. covid-19.