top of page

GDPR (General Data Protection Regulation)

Vi skyddar dina personuppgifter

 

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter.​

För Hjärtaboda HB, Maria Willers hundkraft är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför kan du ta del av hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar i vår integritetspolicy.
Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att kunna ge dig relevant information, ge personliga erbjudanden och ännu bättre service. Du behöver inte göra något, men läs gärna vår integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Hjärtaboda HB, Maria Willers hundkraft ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Hjärtaboda HB, org.nr: 969734-2344, Själagårdsgatan 8b, 111 31 Stockholm.​

Varför använder vi dina personuppgifter

Hjärtaboda HB, Maria Willers hundkraft samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
 • Möjliggöra kundservice
 • Ge dig relevant information som kallelser via mejl samt sms.
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Hjärtaboda HB, Maria Willers hundkraft samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Uppgifter om deltagande hund
 • Personnummer och kontokortsnummer. Inga kortuppgifter eller personnummer lagras hos Hjärtaboda HB utan sparas av vår samarbetspartner Stripe.

Fotografering och film för Maria Willers hundkrafts sociala medier och utbildningsmaterial

Vi fotar och filmar på våra kurser och träningsträffar. Om du inte vill vara med på bild eller film behöver du meddela oss skriftligen via mejl: hej@mariawillers.se, tack! 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.
Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
På Hjärtaboda HB hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.
Hjärtaboda HB kan komma att lämna dina uppgifter vidare till tredje part dock aldrig till andra än till Wix som är hemsideprogrammet samt till Stripe som är betalningssystemet. Hjärtaboda HB säljer aldrig dina personuppgifter vidare.
Rättelse av dina personuppgifter
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Hjärtaboda HB kommer tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det kan finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.
Ändring av integritetspolicy
Hjärtaboda HB förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du via mejl.
Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: hej@mariawillers.se om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.
Maria Willers med tollaren Gunde. På sidan för GDPR
Medlemsbild för Maria Willers i Sveriges Hundföretagare.
bottom of page